SK

Domov - Spoločnosť - Politika kvality

  Politika kvality je základnou filozofiou a smerovaním spoločnosti. Jej zásady uplatňujú a rozvíjajú všetci zamestnanci spoločnosti.

  Manažment spoločnosti sa zaväzuje plánovať a poskytovať zdroje potrebné pre realizáciu týchto zásad:

  1) Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov s kvalitou a šírkou sortimentu ponúkaného tovaru a služieb.

  2) Budujeme so zákazníkmi vzťahy založené na individuálnom prístupe, profesionálnom , technickom 

      poradenstve, pohotovosti a zázemí.

  3) Rozvíjame obchodné vzťahy len s tými dodávateľmi, ktorí sú dlhodobo spoľahliví a cenovo výhodní, čím

      chceme prispievať k zvyšovaniu kvality z pohľadu zákazníkov.

  4) Zvyšujeme kvalifikovanosť a odbornosť všetkých zamestnancov, no najmä tých, ktorí priamo ovplyvňujú

      kvalitu ponúkaných výrobkov a služieb.

  5) Zaväzujeme sa tieto zásady nielen spĺňať, ale aj zvyšovať úroveň ich napĺňania a tak trvalo zlepšovať

      efektívnosť systému manažérstva kvality.  

Menu

© 2021   /  metalfin@metalfin.sk  /  Spoločnosť METALFIN EU