SK

Domov - Produkty - VICTAULIC, drážkový spoj rúr

  ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI:

  - Mechanický spoj rúr
  - Jednoduchosť
  - Rýchlosť
  - Bezpečnosť
  - Spoľahlivosť
  - Flexibilita
  - Životnosť
  - Originalita (od roku 1925)                                                      


  Prečo VICTAULIC
  VÝHODY OPROTI KONVEKČNÉMU SPÁJANIU RÚR (zvar, príruba, závity):


  - Úspora celkových nákladov na montáž (od priemeru DN65)
  - Rýchlosť montáže je niekoľkonásobná
  - Bezpečnosť pri montáži (nie je riziko požiaru)
  - Montáž aj pri mínusových teplotách
  - Tesnosť počas životnosti rúr
  - Eliminácia kompenzátorov
  - Pohlcovanie dilatácie potrubí
  - Zníženie hluku pri prevádzke
  - Jednoduchá údržba                                                   

  ROZSAH POUŽITIA:

              - Pitná voda, chladenie, vykurovanie, stlačený vzduch, požiarna voda,
    kanalizácia, olejové hospodárstvo, chemický priemysel
  - Nevhodný pre zemný plyn a paru
  - Teploty od -34 °C do 110 °C (štandard)
  - Tlaky do 51,7 bar (podľa typu spojky)
  - Vhodný na spájanie čiernych, pozinkovaných, medených, hliníkových,
    nerezových a sklolaminátových rúr
  - Priemery od DN25 do DN600 (štandard)                                                   

  SORTIMENT:


     - A Technické zariadenia budov
  - Spojky
  – pevné, pružné
  - Ftingy
  – T kusy, kolená, redukcie
  - Klapky, spätné klapky, navŕtacie pásy
  - Filtre, kompenzátory                                                          

             

  Prevedenie:
  uhlíková zliatina s červeným náterom alebo pozinkovanou úpravou, nerezové prevedenie

  - B Protipožiarna ochrana budov – SPRINKLERY
  - Spojky – pevné, pružné
  - Ftingy – T kusy, kolená, redukcie
  - Klapky, spätné klapky, navŕtacie pásy
  - Filtre, kompenzátory
  - Ventilové stanice
  - Sprinklerove hlavice

   


   


     POSTUP OD NÁVRHU PO MONTÁŽ:
  - Spracovanie výkresov od zákazníka

  Výstup:
  - špecifikácia
  - časové porovnanie
  - výkresy 3D
  - Školenie montážnikov vo firme a na stavbe
  - Zapožičiavanie drážkových strojov

  ČASTÉ OTÁZKY OD ZÁKAZNÍKOV:

  Ako dlho trvá montáž jednej spojky?
  Čas realizácie štandardnej spojky je do 1 min.

  Musí sa napr. realizačný projekt na preprojektovať na Victaulic?
  Nie, pevné spojky sa chovajú ako zváraný spoj, Metalfin Vám spracuje špecifikáciu a navrhne podľa potreby aj pružné spojky (vyriešenie dilatácie).

  Vydrží životnosť spoja? Resp. tesnenie?
  Áno, tesnenie EPDM má minimálnu životnosť ako oceľová rúra.

  Na aký tlak vydrží spojka?
  Štandardná spojka je stavaná na prevádzkový tlak 51,7 bar. Štandartné rúry sú PN 40 t.j. na tlak 40 bar.

Menu

© 2021   /  metalfin@metalfin.sk  /  Spoločnosť METALFIN EU